Informācija par konfidencialitāti

OY Mekanex AB uzskata, ka tavu personas datu drošība, izmantojot mūsu interneta vietni, ir būtiska, un mēs attiecamies pret tavu personas datu aizsardzību nopietni. Šeit uzzināsi, kā tiek veikta personas datu apstrāde, kurus datus mēs saglabājam un kurus dzēšam.

Datu vākšana

Tu vari izmantot mūsu interneta vietni, neiesniedzot personas datus, ar nosacījumu, ka nesazinies ar mums ar kontaktformas starpniecību. Kad tu izmanto mūsu interneta vietni, mēs savos serveros saglabājam drošības apsvērumu nolūkā dažādus datus. Šie dati var ietvert tava interneta pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, interneta vietni, ar kuras starpniecību nokļuvi mūsu mājaslapā, interneta vietnes, kurās nokļuvi ar mūsu mājaslapas starpniecību, kā arī tavu IP adresi. Šos datus mūsu sistēma var izmantot tevis atpazīšanai. Tāpat šo informāciju varam izmantot statistikas nolūkā, taču atsevišķi lietotāji ir anonīmi un tos atpazīt nav iespējams.

Citu interneta vietņu saturs

Zināmas šīs interneta vietnes lapas var saturēt citu vietņu saturu, piemēram, videoklipus, attēlus, CAD failus utt. Citu interneta vietņu satura izmantošanas gaitā tiek vākti dati tāpat, kā tas tiktu darīts, apmeklējot šo citu interneta vietni. Šīs interneta vietnes var vākt par tevi datus, izmantojot sīkdatnes, piesaistot trešās puses nodrošinātu novērošanu, kā arī uzraugot tavu mijiedarbību ar šādu citu interneta vietņu saturu, tai skaitā gadījumā, ja tev ir konts šādās citās interneta vietnēs un tu esi tam pieslēdzies.

Personas datu vākšana un apstrādāšana

Ar šīs interneta vietnes starpniecību savākto personas datu pārzinis ir OY Mekanex AB, org. Nr. 0603381-5, Asemanrinne 9, 08500 Lohja, +358-19-32831. Apstrādājot personas datus un rīkojoties ar tiem, mēs ievērojam Somijas Personas datu likumu (523 / 1999, 26.-28.p.), kā arī citus piemērojamos tiesību aktus. Mēs vācam tikai tādus personas datus, kurus tu pats esi mums iesniedzis, reģistrējoties, aizpildot formas, nosūtot e-pasta vēstules, pasūtot preces, pieprasot papildu informāciju utt., ja esi devis piekrišanu šādu datu vākšanai. Personas dati tiek vākti un apstrādāti ar mērķi izpildīt tavu pieprasījumu vai saskaņā ar likumdošanu.

Atkāpšanās tiesības u.c.

Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu personas datu turpmākai izmantošanai, vai arī lūgt izlabot savus personas datus, kurus apstrādājam. Šādā gadījumā sazinies ar mums, nosūtot vēstuli uz zemāk norādīto e-pasta adresi. Tev ir arī tiesības vienu reizi kalendārā gada laikā saņemt bezmaksas informāciju par to, kādus ar tevi saistītus personas datus mēs apstrādājam, kur šie dati tika iegūti, kāds ir apstrādes mērķis, un to, kādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām šie dati tiek nodoti.

Kontaktinformācija

Ja tev ir problēma, jautājums vai priekšlikums, tad noteikti sazinies ar mums.

OY Mekanex AB datu aizsardzības speciālists (Data Protection Officer):

OY Mekanex AB
Datu aizsardzības speciālists Juha Louhi
Asemanrinne 9
08500 Lohja
Tālrunis: +358-19-32831
E-pasts: juha.louhi@mekanex.fi

Tā kā internets nepārtraukti attīstās, tad mums var rasties nepieciešamība grozīt šo nosacījumu saturu. Mēs paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas.