PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Preces cena, EXW Mekanexi noliktava. Precēm nāk klāt iepakojuma cena. Visām cenām nāk klāt pievienotās vērtības nodoklis.

IZSŪTĪŠANAS SAMAKSA

Minimālā pasūtījuma summa ir 50 eiro. Ja summa ir mazāka, tad klāt nāk papildu samaksa 10 eiro apmērā.

MAKSA PAR ĀTRO PASŪTĪJUMU

Ja rodas nepieciešamība preci sagatavot un izsūtīt no noliktavas mazāk nekā trīs stundu laikā, tad mums ir tiesības prasīt papildu samaksu. Šajā gadījumā tomēr ir runa par izņēmumu, kas prasa atkāpties no ierastās prakses.

PREČU ATGRIEŠANA

Lai preču atgriešana notiktu raiti, ir iepriekš jāsazinās ar Mekanex. Ja Mekanex vainas dēļ ir veikta nepareiza piegāde, tad tiek atmaksāti 100%. Preces ir jāatgriež vislētākā veidā. Ja ir saņemts apstiprinājums preces atgriešanai un preces atgriešanas iemesls nav Mekanex vaina, tad tiek atmaksāti 80% no preces vērtības vai atbilstoši tam, kā puses ir vienojušās, ar nosacījumu, ka prece nav bojāta. Izdevumi par transportu netiek atmaksāti.

SAMAKSAS NOSACĪJUMI

Parasti samaksa ir jāveic 14 dienu laikā. Ja rēķini nav apmaksāti savlaicīgi, tad atkārtotajā rēķinā tiek iekļauti nokavējuma procenti. Ja Mekanex rodas šaubas par pasūtītāja maksātspēju, tad uzņēmuma ir tiesības prasīt priekšapmaksu vai bankas garantiju 100% apmērā.

LĪGUMI

Pastāvīgajiem klientiem iesakām noslēgt ar Mekanex tā saukto Pirkšanas-pārdošanas līgumu. Parasti Līgumā tiek atrunātas arī atlaides un priekšrocības.

CITI NOSACĪJUMI

Mekanex neatbild par inženiertehniskajiem risinājumiem, kuros ir izmantoti pie Mekanex iegādātie komponenti. Prasti Mekanex vadās pēc Ziemeļvalstu piegādes nosacījumiem TKL 10 (Teknisen Kaupan Liitto).